Aan het begin van de twintigste eeuw begon Ellen Rimbauer, de jonge bruid van industrieel John Rimbauer, aan een opmerkelijk dagboek. Dit dagboek werd de geheime plaats waarin Ellen kwijt kon wat ze voelde aan angsten over haar nieuwe huwelijk en verwarring over haar ontluikende seksualiteit en bij de nachtmerrie die haar leven zou worden. Het dagboek beschrijft niet alleen de ontwikkeling van een meisje tot vrouw, het volgt ook de constructie van het Rimbauerlandhuis – Rose Red – een immens bouwwerk in Seattle, dat het toneel was van vele gruwelijke en onverklaarbare tragedies. Het gunt ons een blik op de emotionele kwelling die Ellen Rimbauer heeft doorstaan en doet verslag van de mysterieuze gebeurtenissen die het huis in Seattle een slechte naam bezorgden die pas met dit dagboek te duiden zijn.

Originele titel: The diary of Ellen Rimbauer: My life in Rose Red
Auteur(s): Ridley Pearson
Jaartal eerste uitgave: 2002
Uitgebracht in Nederland als: Hardcover
Verhalenbundel: Nee
Binnenschrift: ‘Onder redactie van Dr. Joyce Reardon. Het hierna volgende bestaat uit fragmenten van Ellen Rimbauers dagboek, daterend uit de periode 1907 tot 1928. Voor zover de teksten zijn bewerkt, heb ik dat naar eigen goeddunken gedaan. Ik heb enigszins geprobeerd de integriteit van mevrouw Rimbauer en haar nakomelingen te beschermen, zij het nooit ten koste van de inhoud. Nu volgen de woorden van Ellen Rimbauer, door haarzelf op papier gezet, met zo min mogelijk redactionele opmerkingen.
Joyce Reardon, november 2000.’
Verfilmd: Ja


Het boek/verhaal is uitgegeven met de volgende covers:
(Klik op de afbeeldingen voor de volledige cover)

90-245-4406-8
Hardcover
Luitingh-Sijthoff
1e druk – 2002

Informatie over diverse uitgaven:


Het begin van het verhaal gaat als volgt:
17 april 1907 – Seattle
Lief dagboek,
Ik zie er nogal tegenop om mijn gedachten hier aan je vertrouwde bladzijden toe te vertrouwen. Ik weet nauwelijks of ik tegen die taak ben opgewassen, maar omdat mijn hoofd vol zit met akelige gedachten en mijn hart met romantiek en gespannen verwachtingen, vind ik dat ik iemand in vertrouwen moet nemen en daarom wend ik me tot jouw bladzijden. Ik heb de afgelopen negentien jaar uitgekeken naar het moment waarop er een man in mijn hart, in mijn leven zou komen, en me zou vervullen met liefde, hartstocht en romantiek. Dat moment is nu gekomen. Ik val bijna in zwijm bij de gedachte aan John Rimbauer, en sommige van mijn gedachten zijn niet betamelijk voor de dame die ik geacht word te zijn. Mijn lichamelijk verlangen neemt me soms helemaal in bezit. Laat ik me beïnvloeden door de populaire romans die ik lees, zoals mijn moeder altijd zegt, of ben ik zondig, zoals mijn vader heeft gesuggereerd (nee, niet met woorden, maar door me met zijn opgetrokken wenkbrauwen en strenge ogen aan te kijken)? Ik moet hier ook wel toegeven dat ik tegelijk het gevoel heb dat het gevaar op de loer ligt. Dood. Afgrijzen. Verwoesting. Komt dat gevoel voort uit mijn schuldbesef vanwege de onbetamelijke fantasieën waaraan ik mij overgeef als ik alleen in het donker ben? (Of is de bron van die beelden iets anders: een kracht die geheel en al buiten mij bestaat, zoals ik geneigd ben te geloven?) Bestaat er een andere wereld? Want me dunkt, dat moet wel: een kracht buiten de menselijke belevingswereld. Een kracht die helemaal op zichzelf staat en geen overeenkomst vertoont met de God tot wie ik bid. Iets duisters, iets van buiten, uit een andere wereld. Iets volslagen onbekends. Het ligt in de schaduw op de loer. Ik voel dat het er is.


Overige informatie:
Het dagboek van Ellen Rimbauer is in feite de prequel van de film Rose Red, waarvan nooit een boek geschreven is aangezien het een origineel filmscript is geweest van King.
Voor de zeer nieuwsgierigen of de voyeurs onder u is een deel van die weggelaten passages te vinden op het internet, en wel op beaumontuniversity.net (werkt niet meer – 2017). Op de website zijn ook foto’s van het huis te zien. Ik wens u veel leesplezier. In naam van de wetenschap zal ik naar de waarheid van Rose Red zoeken, waarheen die zoektocht mij ook zal leiden.
Hoogachtend, Joyce Reardon, P.P.A., M.D., Ph.D.

Nominaties:

Verfilmd:
Rose Red
The diary of Ellen Rimbauer

Follow by Email
YouTube