Met dank aan  J E R O E N: hij kreeg een 9 voor onderstaand uittreksel.

Zakelijke Gegevens

Datum:           Donderdag 6 november 2003
Auteur:
         Stephen King
Titel:
            De Donkere Toren 1: De scherpschutter & de Donkere Toren 2: Het teken van drie
Uitgever:      
Luitingh~Sijthoff
Jaar:
            De scherpschutter: 1982 & Het teken van drie: 1987
Genre
:           Science-Fiction

Inhoud

Gebeurtenissen:

Roland is de laatste scherpschutter van een verdwenen rijk. Hij achtervolgd de man in het zwart door een woestijn van zout en dodelijk kruid. Hij wilt deze tovenaar inhalen, maar zijn uiteindelijke doel is de Donkere Toren. Onderweg komt hij Jake tegen, een jongen die in ‘onze’ wereld is vermoord door de man in het zwart. Hij vergezeld Roland op zijn tocht. Nog voor ze de man in het zwart hebben bereikt, sterft Jake opnieuw. Roland besluit deze symbolische zoon op te offeren als hij moet kiezen tussen de Toren en het kind. De confrontatie tussen Roland en de man in het zwart vind plaats aan het einde van de woestijn. De Man in het Zwart beantwoord een paar vragen voor Roland over zijn verleden. Ook laat de Man in het Zwart Roland een visioen krijgen over de ware aard binnenin de Donkere Toren. Hij voorspeld Roland de toekomst met een pak Tarotkaarten. De meeste aandacht bij Roland wordt getrokken door 3 kaarten: de Gevangene, de Vrouwe der Schaduwen en de Dood. Na hun confrontatie sterft de man in het zwart en reist Roland verder tot aan de zee waar hij in slaap valt. Als hij wakker wordt merkt hij dat het opkomend tij een aantal kruipende, vleesetende monsterkreeften met zich mee heeft gebracht die 2 van Rolands vingers en 1 teen eraf bijten waardoor hij ook nog een ontsteking oploopt. Roland reist verder, terwijl hij steeds zieker wordt. Hij wordt geconfronteerd met 3 deuren die los op het strand staan. Iedere deur heeft toegang tot ‘onze’ wereld, om precies te zijn tot de stad waar Jake woonde, New York.

Eddie is de Gevangene. Als Roland door de deur met het opschrift de Gevangene stapt, komt hij terecht in de geest van Eddie. Hij neemt Eddie mee naar zijn wereld, samen met een beperkte hoeveelheid penicilline voor zijn ontsteking. Door de 2e deur komt Roland bij De Vrouwe der Schaduwen. Eigenlijk zijn het 2 vrouwen in 1 lichaam. De zachtaardige vredesactiviste Odetta Holmes en de kwaadaardige Detta Walker, maar beiden erkennen elkaar niet. De vrouwe veranderd soms van het ene op het andere moment van persoonlijkheid. Odetta gelooft niet wat er gebeurt en Detta is er alleen maar op uit om Roland en Eddie te vermoorden. Jack Mort, een seriemoordenaar die zich achter de derde deur schuil houd is de Dood. Zonder dat Odetta en Detta het weten heeft Jack al 2 keer een grote verandering teweeggebracht bij Odetta en Detta. De eerste keer heeft Jack Odetta bekogeld met een baksteen waardoor haar 2e persoonlijkheid – Detta – werd geboren. De tweede keer heeft Jack Odetta voor de trein geduwd, waardoor ze haar benen kwijtraakte. Roland duwt Jack Mort uiteindelijk voor diezelfde trein. Door Detta dit te laten zien, erkennen de 2 persoonlijkheden elkaar, waardoor een strijd tussen Detta en Odetta ontstaat. Door die strijd worden de 2 vrouwen ‘samengesmolten’ tot één vrouw: Susannah Dean. Samen met vele nieuwe medicijnen en meer munitie gaat Roland terug naar zijn eigen wereld. Roland, Eddie en Susannah reizen verder op zijn weg naar de Donkere Toren en moet Roland de 2 reisgenoten opleiden tot echte scherpschutters.

Personen:
Hoofdpersonen

  • Roland Deschain: zoon van Gabriëlle en Steven Deschain, die tevens de leider was van alle scherpschutters van Gilead, het verloren rijk. Roland is tevens één van de edelen van Gilead en de laatste overlevende scherpschutter. Hij is 40 jaar en blank. Hij is erg hard voor zichzelf en voor anderen, maar toch vriendelijk.
  • Eddie Dean: een blanke man uit ‘onze’ wereld. Hij is verslaafd aan cocaïne en drugskoerier voor Enrico Balazar. Eddie begint verliefd te worden op Odetta, maar is tevens bang voor haar andere persoonlijkheid, Detta. Hij gaat in Rolands wereld op het begin door een ware hel omdat er in Rolands wereld geen cocaïne aanwezig is. Hij overwint zijn verslaving en groeit uit tot een sterke en gevaarlijke man. Eddie Dean is de Gevangene. De rede dat hij zo genoemd wordt is onbekend, maar de meest waarschijnlijke is omdat hij gevangen zit in zijn verslaving van drugs.
  • Odetta Holmes / Detta Walker / Susannah Dean: een donkere vrouw die in een rolstoel zit omdat ze haar benen heeft verloren. Meer over deze vrouw staat bij gebeurtenissen. Odetta / Detta wordt de Vrouwe der Schaduwen genoemd, waarschijnlijk omdat ze 2 persoonlijkheden heeft, in haar ‘schaduw’ verschuilt zich steeds de andere persoonlijkheid.
  • Jake Chambers: een blanke jongen van 11 jaar oud. Hij is erg slim voor zijn leeftijd en herinnert zich bijna niets van ‘onze’ wereld. Doordat Roland hem hypnotiseerd komt de waarheid boven.
  • Man in het Zwart: een machtige tovenaar en tevens bewaker van de Donkere Toren. Hij bedrijft het kwaad in opdracht van een tovenaar die nóg machtiger is dan zichzelf: Marten (alias Randall Flagg, Maerlyn of leeftijdloze vreemdeling). De man in het zwart kan van gedaante veranderen en zo mensen manipuleren, zoals hij gedaan heeft bij de moeder van Roland.

Bijpersonen:

  • Cort: komt vaak voor in Flashbacks, hij was in Gilead scherpschutterinstructeur
  • Cuthbert: jeugdvriend van Roland, komt tevens uitsluitend voor in Flashbacks.
  • Jack Mort: de psychopaat die Odetta heeft bekogeld met een baksteen en die Odetta / Detta voor een trein heeft geduwd.

Plaats:

Het grootste deel van de twee boeken speelt zich af in de Rolands wereld: Midden-Wereld. Er is nog weinig bekend over Midden-Wereld, er is wel bekend dat er andere dieren leven, zoals de monsterkreeften. De wereld van de scherpschutter lijkt in sommige opzichten wel op de onze. Er zijn bijvoorbeeld benzinepompen en bepaalde liedjes, zoals ‘Hey Jude’. Als Roland de deuren doorgaat komt hij in ‘onze’ wereld terecht. In New York om precies te zijn, de stad waar Jake heeft gewoond. De flashbacks spelen zich grotendeels af in Gilead, het verloren rijk waar Roland is opgegroeid. Over Gilead is nog maar weinig bekend.

Tijd:

Als Roland Eddie komt halen in New York, is het 1987. Bij Odetta / Detta is dat 1964 en bij Jake is dat 1977, dat wordt nadrukkelijk verteld in het boek. In Rolands wereld is het bekend dat tijd geen rol speelt. Het is dan ook onbekend wat de vertelde tijd is. De scherpschutter bestaat uit 238 bladzijdes die opgedeeld zijn in 5 hoofdstukken, zoals ‘de halteplaats’ en ‘de scherpschutter en de Man in het zwart’. Het boek heeft ook nog een inleiding en een voorwoord. Elk hoofdstuk is weer opgedeeld in verschillende stukjes met Romeinse cijfers. Het teken van drie bevat 387 bladzijdes, die opgedeeld zijn in 3 delen zoals ‘Eddie Dean’ en ‘de Vrouwe der Schaduwen’. Alle delen bestaan weer uit 16 hoofdstukken die tevens zijn opgedeeld in stukjes met Romeinse cijfers. De hoofdstukken hebben namen zoals ‘de deur’ en ‘Detta en Odetta’. Ook bevat het boek een proloog, genaamd ‘de Zeeman’, een inleiding en een nawoord.

In het boek komen vele flashbacks voor die voornamelijk gaan over Rolands jeugd en het verloren rijk Gilead.

Begin:

De scherpschutter begint in het midden van de gebeurtenissen. Roland achtervolgd de Man in het Zwart al een tijdje en je komt er niet achter waarom dit gebeurt. Door middel van flashbacks kom je later pas achter dat Gilead niet meer bestaat, en dat de Man in het Zwart vragen kan beantwoorden voor Roland. Het teken van drie gaat verder waar de Scherpschutter is geëindigd. Namelijk dat Roland de hele woestijn is doorgereisd en bij de zee in slaap valt.

Probleem en afloop:

Het grootste probleem in het boek is of Roland ‘zijn’ Toren vindt of niet. Maar in de Scherpschutter houd hij zich er vooral mee bezig, of dat hij de Man in het Zwart inhaalt of niet. In het teken van drie zijn er meerdere grote problemen. Eddie moet zich aanpassen aan een wereld zonder drugs en het probleem waar Roland zich het meeste mee bezig houdt is of Odetta Detta kan overwinnen. Ook moet Roland medicijnen hebben tegen zijn ontsteking, als hij die niet krijgt zal hij eraan sterven.

Het boek heeft een open einde. De Donkere Toren-reeks van Stephen King bestaat uit 7 delen, waarvan de Scherpschutter en het teken van drie de eerste twee delen zijn. In de vervolgdelen reizen Roland, Eddie en Susannah verder op hun weg naar de Donkere Toren.

Je weet dat het verhaal niet kan gebeuren, met de deuren en dergelijke maar het is zó realistisch geschreven dat je helemaal meeleeft met de hoofdpersonen, en dat je alles zelf begint te geloven.

Perspectief:

Beide boeken zijn helemaal geschreven in het vertellersperspectief.

Titel:

De boeken reeks heet de Donkere Toren. Rolands uiteindelijke doel is het vinden van de Donkere Toren, maar wat de Donkere Toren is, is nog onbekend. Over het visioen die de Man in het Zwart Roland bezorgt, kom je maar weinig te weten. Alleen het is bekend dat de Toren ‘een brandpunt van tijd en ruimte’ is.

Deel 1 heet de Scherpschutter omdat we dan voor het eerst kennismaken met Roland Deschain, de laatste scherpschutter van een verloren rijk. Deel 2 heet het teken van drie omdat Roland een reisgenootschap van drie personen bijeen ‘zoekt’ om zijn reis naar de Donkere Toren te maken. Samen vormen ze een teken, het teken van drie.

Thema

Thema:

Het thema van het boek is het hebben van een doel in je leven. Rolands levensdoel is het vinden van de Donkere Toren, en hij heeft er veel voor over om dat waar te maken.

Beoordeling

Mening:

Ik vond de eerste twee delen van de Donkere Toren-serie geweldig! De boeken zijn zó spannend dat je moeite hebt om ze weg te leggen. In elk hoofdstuk komen er vele vragen voor, die aan het einde van het hoofdstuk in één zin allemaal worden beantwoord, je moet echt moeite doen om niet door te gaan met verder lezen!

Je weet ook dat alles niet echt kan gebeuren, maar onder het lezen begin je er echt aan te twijfelen omdat het ontzettend werkelijk is geschreven door alle details die worden uitgelegd.

Ik vind het verhaal erg goed opgebouwd, ik vind het leuk dat je er zelf achter moet komen waarom dingen gebeuren, zoals de achtervolging van de Man in het Zwart. Door het spannende einde kan ik niet wachten om het volgende deel, het verloren rijk, te gaan lezen. Het boek is helemaal niet voorspelbaar, als je net denkt dat je het begrijpt gebeurt er weer iets waardoor je helemaal de kluts kwijtraakt!

Het verhaal is niet erg gemakkelijk geschreven. Soms denk je nog steeds aan wat er is gebeurt in die ene flashback terwijl je al weer in het heden bent. Zo raak je soms wel erg verward, en lijkt het een beetje langdradig, maar na het lezen van twee bladzijdes weet je weer helemaal waar het over gaat en kun je niet meer stoppen met lezen! King gebruikt ook vaak vergelijkingen waardoor je het beter begrijpt. Bijvoorbeeld als Roland vragen stelt over de toren en het universum, wordt er een voorbeeld genoemd (“Misschien zag je in het visioen welke plaats ons universum inneemt in het geheel der dingen: als een anatoom in een grassprietje”) waardoor je het verhaal veel beter snapt.

Mijn beoordelingscijfer is een 9,5.

Follow by Email
YouTube