Start | Het verhaal | Nederlandse publicaties | Audioversie | De verfilming | Kinderboek
Advance Proof copies | Presentation copies | Limited edition | Deluxe edition | Lettered edition

Met de ijzersterke novelle Dolan’s Cadillac bewijst King opnieuw zijn meesterschap in het schrijven van huiveringwekkende verhalen.

“Had ik maar een pistool!” dacht Robinson. “Had ik maar een pistool! Ik zou ter plekke een eind kunnen maken aan zijn smerig, ellendig bestaan. Had ik maar een pistool!” Maar Robinson, een simpele onderwijzer, heeft geen pistool, en beseft ook dat hij tegen een schurk als Dolan, met zijn twee lijfwachten, niet is opgewassen. Langzaam rijpt in zijn gedachten een plan om een zeven jaar gekoesterde wrok om te zetten in een daad van geweld. En dan hoort hij in de verte het aanzwellende geluid van de motor van de zilvergrijze Cadillac…

Dolan, een stinkend rijke maffia-baas is bekend om zijn zilvergrijze Cadillac Sedan de Villa, waarin hij van Las Vegas naar Los Angeles reist op Route 71. De verteller, een leraar, vertelt hoe zijn vrouw door Dolan werd vermoord. Hij wil wraak nemen en brouwt daarvoor een plan in elkaar. Hij gaat tijdens de zomervakantie in dienst als wegenwerker, berekent de afmetingen van de Cadillac en via een goed uitgekiend plan belandt Dolan’s wagen in het graf. Dolan schreeuwt om respijt, terwijl de verteller met zijn schop het graf begint te delven. Dit verhaal van de ultieme wraak is gebaseerd op Edgar Allan Poe’s “The Cask of Amontillado”:

For the love of God, Montresor!                                        For the love of God, Robinson!

— “The Cask of Amontillado”                                                — “Dolan’s Cadillac”

Opvallend is dat we in het hele verhaal niet te weten komen wat de voornaam van Mr. Robinson zelf  is. Alle andere personages worden wel met naam en toenaam genoemd in het verhaal.

Voor dit verhaal, waarin een Cadillac wordt begraven, kreeg Stephen King technische adviezen van zijn broer David, een “wonderkind” met een IQ dat boven de honderdvijftig uit kwam.

logo

Follow by Email
YouTube