Het verhaal | Filmmakers | Acteurs | Filmquotes | Fotogalerij | Interviews & recensies | De DVD/VHS | Het Dagboek | De film | Het Filmdagboek

 

diaryboek0De Werkelijkheid

Simultaan met de miniserie Rose Red, verscheen bij uitgeverij Hyperion het boek The Diary of Ellen Rimbauer, het dagboek van het hoofdpersonage, zoals het gevonden zou zijn door Joyce Reardon. Het zou ons een bredere kijk moeten geven op haar huwelijk met haar man en de gebeurtenissen die tot de vele drama’s in Rose Red geleid hebben. Met de publicatie van het boek wil King zijn verhaal duidelijk een authentiek karakter meegeven, alsof de dingen in Rose Red ook echt gebeurd zijn. Een invloed wellicht van real-life films zoals The Blair Witch Project. De officiële website (inmiddels off-line) presenteerde zich als een onderdeel van paranormale afdeling van de Beaumont Universiteit en gaf heel wat achtergronden, zoals een hele lijst van personen die in Rose Red vermist zijn geraakt en uittreksels uit het dagboek van Ellen. Volgens  geruchten op het internet, zou het dagboek neergepend zijn door Kings vrouw Tabitha. Inmiddels is echter bekend dat Ridley Pearson de auteur is.

 

diaryboek1De Fictie

Inleiding

Aan het begin van de twintigste eeuw begon Ellen Rimbauer, de jonge bruid van industrieel John Rimbauer, aan een opmerkelijk dagboek. Dit dagboek werd de geheime plaats waarin Ellen kwijt kon wat ze voelde aan angsten over haar nieuwe huwelijk en verwarring over haar ontluikende seksualiteit en bij de nachtmerrie die haar leven zou worden. Het dagboek beschrijft niet alleen de ontwikkeling van een meisje tot vrouw, het volgt ook de constructie van het Rimbauer-landhuis – Rose Red – een immens bouwwerk in Seattle, dat het toneel was van vele gruwelijke en onverklaarbare tragedies. Dit document humain gunt ons een blik op de emotionele kwelling die Ellen Rimbauer heeft doorstaan en doet verslag van de mysterieuze gebeurtenissen die het huis in Seattle een slechte naam bezorgdenen die pas met dit dagboek te duiden zijn. Deze editie werd geredigeerd doordr. Joyce Reardon, de eminente parapsychologe die momenteel veldonderzoek doet in Rose Red.

Brief van Dr. Joyce Reardon

Joyce Reardon
Faculteit Paranormale Verschijnselen
Beaumont University
Seattle

Beste lezers,
In de zomer van 1998 kocht ik op een veiling in Everett in de staat Washington een stoffig dagboek, dat met een slot was afgesloten. Ik geloofde dat ik het dagboek van Ellen Rimbauer had verworven. De archiefafdeling van de Beaumont University onderzocht het papier, de inkt en het bindwerk en stelde vast dat het dagboek authentiek was. Vervolgens werd het op mijn verzoek gefotokopieerd.
Ellen Rimbauers dagboek werd het onderwerp van mijn dissertatie en is daarna altijd door mijn hoofd blijven spoken (als ik die term mag gebruiken). John en Ellen Rimbauer behoorden aan het begin van de vorige eeuw tot de elite van Seattle. Ze bouwden een enorm huis op het hoogste punt van Spring Street. Dat huis kreeg de naam Red Rose en was aanleiding tot veel geruchten. In een periode van eenenveertig jaar zijn binnen de muren van dat huis minstens zesentwintig personen overleden of verdwenen.

Voor de zeer nieuwsgierigen of de voyeurs onder u is een deel van die weggelaten passages te vinden op het internet, en wel op www.beaumontuniversity.net. Op de website zijn ook foto’s van het huis te zien. Ik wens u veel leesplezier. In naam van de wetenschap zal ik naar de waarheid van Rose Red zoeken, waarheen die zoektocht mij ook zal leiden.
Hoogachtend,
Joyce Reardon, P.P.A., M.D., Ph.D.

diaryboek2Voorwoord van Dr. Joyce Reardon

Het hierna volgende bestaat uit fragmenten van Ellen Rimbauers dagboek, daterend uit de periode 1907 tot 1928. Voor zover de teksten zijn bewerkt, heb ik dat naar eigen goeddunken gedaan. Ik heb enigszins geprobeerd de integriteit van mevrouw Rimbauer en haar nakomelingen te beschermen, zij het nooit ten koste van de inhoud. Nu volgen de woorden van Ellen Rimbauer, door haarzelf op papier gezet, met zo min mogelijk redactionele opmerkingen.
– Joyce Reardon, november 2000

Follow by Email
YouTube