Introductie tot de DT cyclus | Lees een hoofdstuk Verbanden tussen boeken
Comics | Film(s) | Diverse | FAQ’s Wallpapers | Artwork
1. Scherpschutter | 2. Teken van drie | 3. Verloren Rijk | 4. Tovenaarsglas | 5. Wolven van de Calla
6. Lied van Susannah | 7. De Donkere Toren | 8 (4/5) Wind door het Sleutelgat

btekenvandrie_ls89 btekenvandrie_ls98 btekenvandrie_lsP btekenvandrie_ls03 btekenvandrie_ls07 btekenvandrie_ls12

In het kort
Scherpschutter Roland is in een toekomstige, verarmde wereld op queeste, en zoekt de Toren. Volgens eerdere voorspellingen vindt hij driemaal een deur naar tijdperken van onze wereld, en ontmoet daar een junk, een schizofrene vrouw en een moordenaar. Hij geneest er twee en straft de derde, herstelt van wonden en vult zijn arsenaal aan. Tevens maakt hij vroeger tekortschieten goed. In Het Teken van Drie vervolgt Roland van Gilead, de laatste scherpschutter, zijn idealistische speurtocht naar het brandpunt van ruimte en tijd dat bekend staat als De Donkere Toren. Voor het eerst in vele jaren is er een kans dat hij gezelschap krijgt op zijn tocht. Het valt echter te bezien of dat een zegen is of een vloek. Aan het eind van dit deel begrijp je dat Rolands team bijeen is geroepen, zoals dat altijd bij groepen avonturiers gebeurd in mythen en fictie. Ze zijn ka-tet. Ka-tet kan veel betekenen in Rolands wereld. Het kunnen mensen zijn die met elkaar verbonden zijn door plicht, loyaliteit, liefde en gemeenschappelijke doelstellingen. Maar het is echter dan een familie… het is een groep mensen die door het lot met elkaar verenigd zijn en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in goede en slechte tijden, en met elkaar een bondgenootschap vormend. In dit deel van de serie leren we nog weinig over de Toren zelf, maar dat volgt in de volgende delen van deze serie.

Ook dit deel kwam eerst in beperkte oplage uit, net als de Scherpschutter. Het duurde lang voordat er een pocketversie beschikbaar was. Nu is het boek echter niet meer weg te denken, en zijn er ook in Nederland diverse versies, zowel in paperback als pocket, zeer populair. In 2003 kwam een nieuwe versie uit van de Het Teken van Drie. Hierbij is de Nederlandse vertaling enigszins aangepast na het herschrijven van deel 1 (de Scherpschutter) en ook is er een nieuwe inleiding. Het Teken van Drie heeft een handige inhoud van het eerste deel (De Scherpschutter), en is daarmee los te lezen. Dit is deel 2 van een multi-logie in een mengvorm van fantasy en Sciencefiction. Noodlot, Toeval en Tarot spelen een grote rol.

Zie voor uitgaven en ISBN-nummers de boekenpagina. Via de link bovenin het menu kun je vast een gedeelte uit dit boek lezen. De Donkere Toren serie is ook besproken in de serie Uitgelicht! in Kings Things. Het boek is ook op audio uitgegeven (zie audiopagina’s voor meer informatie) en er is ook een boekverslag te vinden op deze website!

Eerste zin in het boek
De scherpschutter ontwaakte uit een verwarde droom, die uit één enkel beeld scheen te bestaan: dat van de zeeman in het pak tarotkaarten, dat de man in het zwart had gebruikt (of ogenschijnlijk had gebruikt) om hem zijn zware toekomst te voorspellen.
‘Hij verdrinkt, scherpschutter,’ zei de man in het zwart, ‘en niemand die een reddingslijn uitgooit. Jake, de jongen.‘ Maar dit was geen nachtmerrie. Het was een prettige droom. Prettig omdat hij het was die verdronk en dat betekende dat hij helemaal niet Roland was, maar Jake, en dat was een opluchting, want het zou veel beter zijn te verdrinken als Jake, dan te leven als hijzelf, een man die voor een kille droom een kind had verraden dat hem vertrouwde. Oké, best, dan verdrink ik maar, dacht hij, luisterend naar het gebulder van de zee. Laat me maar verdrinken. Maar dit was niet het geluid van de open diepten: het was het schurende geluid van water met een stem vol stenen. Was hij wel de zeeman? Zo ja, waarom was het land dan zo dichtbij? En was hij in feite niet op het land? Het voelde aan alsof…

Hoofdkarakters

Roland – van Gilead, de laatste Scherpschutter.
Roland, de laatste overlevende van een kaste krijgers die de scherpschutters worden genoemd, is ook edele van Gilead, een rijk dat niet meer bestaat. Roland is op zichzelf aangewezen en hij moet opnieuw beginnen door een nieuwe generatie scherpschutters te verzamelen die hij zelf moet opleiden. In dit deel komt hij bij deuren naar andere dimensies: hij haalt Eddie Dean naar zich toe, en ook de vrouw die uiteindelijk Susannah Dean zal worden. Zij worden de nieuwe scherpschutters en leden van Rolands Ka-tet en gaan samen met hem op zoek naar de Donkere Toren.

Eddie Dean – junkie uit New York.
Hij komt oorspronkelijk uit New York. Hij lijkt zwak te zijn door zijn verslaving, en zijn angst voor drugsbaas Rico Balazar. De dood van zijn broer en zijn ervaringen in Rolands Wereld ontdoen hem van dat uiterlijke omhulsel en er blijkt een sterke, gevaarlijke man binnenin te zitten. Eddie gaat door een storm van emoties, die veroorzaakt worden door een vrouw met een gespleten persoonlijkheid. Hij begint verliefd te worden op een van deze persoonlijkheden (Odetta Holmes), al is hij doodsbang voor haar andere persoonlijkheid (Detta). Eddie legt zich neer bij zijn lot, trouwt met Susanna -de twee persoonlijkheden die zijn samengevoegd- en wijdt zich aan het zoeken naar de Toren.

Odetta Holmes – “Detta Walker” en Susannah Dean.
Susannah  begon haar leven als Odetta Holmes. Toen ze nog een jong meisje was liet Jack Mort een steen op haar hoofd vallen, waardoor ze een tweede persoonlijkheid ontwikkelde: Detta Walker. Mort duwt haar later onder een metro, waardoor ze haar benen verliest, en psychisch nog meer achteruit gaat. Met hulp van Eddie en Roland kan Odetta haar twee persoonlijkheden samenvoegen tot de vrouw die ze eigenlijk is: Susannah. Ze beschouwt zich als getrouwd met Eddie, en ook zij wijdt zich aan de zoektocht en het ka-tet dat de drie hebben gevormd.

Jake Chambers – jongen uit een andere dimensie in New York.
Hij sterft in zijn eigen wereld, maar komt in Rolands realiteit terecht, om ook hier later te sterven. Roland reist in de geest naar Jakes realiteit. Hij komt daar voor de eerste dood van de jongen aan, en gaat dan in de geest het lichaam van Jack Mort, de “pusher”, binnen. Roland beseft al snel dat Mort de man is die Jake later met dodelijk gevolg voor een auto duwt. Roland doodt Mort, en creëert daarmee een hiaat in het continuüm van tijd en ruimte. Als Mort dood is, zal Jake niet in deze realiteit sterven, en zal hij dus niet naar Rolands wereld komen, waar hij een tweede dood sterft. Het is een paradox die Roland en Jake later nog veel moeilijkheden zal bezorgen.

Jack Mort – “pusher”.
Iemand die mensen voor rijdende auto’s of treinen duwt. Sommige van zijn slachtoffers (oa. Jake) sterven, en anderen zijn minder gelukkig, zoals Odetta. Mort is een van de drie mensen die Roland in de geest “binnengaat” en dan kan besturen. Kort voordat hij Morts lichaam verlaat, dwingt Roland de moordenaar om voor een rijdende trein te springen. Zo sterft Mort op dezelfde manier als zijn slachtoffers.

De man in zwart/Flagg/Walter – een tovenaar en niemand anders….
Roland gelooft dat Flagg  in werkelijkheid misschien een demon is die vermomd is als mens. Jaren geleden zag Roland hem kort voor het eind van de chaos waardoor Gilead werd verwoest, maar dat verhaal moet nog worden verteld.

Follow by Email
YouTube