Introductie tot de DT cyclus | Lees een hoofdstuk Verbanden tussen boeken
Comics | Film(s) | Diverse | FAQ’s Wallpapers | Artwork
1. Scherpschutter | 2. Teken van drie | 3. Verloren Rijk | 4. Tovenaarsglas | 5. Wolven van de Calla
6. Lied van Susannah | 7. De Donkere Toren | 8 (4/5) Wind door het Sleutelgat

btovenaarsglas_ls97 btovenaarsglas_ls97P btovenaarsglas_ls03 btovenaarsglas_ls08 btovenaarsglas_ls13

In het kort
Tovenaarsglas, het vierde deel van de fantasy-cyclus De Donkere Toren, is het verhaal van de jeugd van Roland, de scherpschutter. Tovenaarsglas is weliswaar het vierde deel in de serie, maar eigenlijk is het in veel opzichten ook het ware begin van alles. We komen meer over Rolands voorgeschiedenis te weten. Rolands vader, Steven Deschain, was een scherpschutter en lid van de heersende elite van de vele baronieën die het Genootschap telde. Het Genootschap zelf bestond al eeuwen, volgens de legende al sinds de tijden van koning Arthur zelf. Arthur, Maerlyn, Excalibur zijn allemaal bekend in Rolands wereld. Marten verleidt Rolands moeder en laat de jongen hen betrappen. Een woedende Roland zal snel willen ‘afstuderen’ om de titel en wapens van een scherpschutter te verwerven. Marten hoopt dat Roland zal falen en naar het westen worden gestuurd, maar Roland slaagt en wordt de jongste scherpschutter uit de geschiedenis. Er nadert een duistere tijd waarin Farson oorlog zal voeren in het land, en Roland wordt door zijn vader, die op de hoogte is van de ontrouw van zijn moeder, naar de kustplaats Mejis gestuurd. Samen met zijn vrienden Cuthbert en Alain, en daar ontdekken ze een complot ten gunste van John Farson. Ze vinden een glazen bol met grote kracht, een fragment van Maerlyns regenboog. In die bol vangt Roland zijn eerste glimp op van de Donkere Toren en de toekomst voor hem en zijn ka-tet. Hij vergeet het meeste van dit visioen, maar hij weet dat er een ziekte in de Toren heerst. Alleen door de ziekte te genezen en alles wat de Toren heeft aangetast te vernietigen kan hij al het kwaad in de wereld wegnemen. Als hij slaagt kan hij de lijnen weer samentrekken en “het verder gaan” van de wereld terugdraaien.  Het is ook de geschiedenis van zijn eerste liefde Susan Delgado, die Roland ontmoette in Mejis. In Mejis streed Roland zijn eerste strijd en werd hij wat hij nu is: een onverzettelijke vechter, de laatste scherpschutter.

In 1997 kwam het vierde deel van deze serie op de markt, al heel snel gevolgd door de pocketeditie. Voor zijn verkeersongeluk in 1999, maakte King bekend dat hij een plan had om de laatste drie delen van de Donkere Toren serie achter elkaar te schrijven en gelijk uit te brengen. Deel 5, het vervolg op Tovenaarsglas, staat dan ook gepland in 2003.
In 2003 kwam een nieuwe versie uit van Tovenaarsglas. Hierbij zijn in de Nederlandse vertaling geen wijzigingen aangebracht, zoals wel het geval is bij deel II en III, maar het boek heeft wel een nieuwe inleiding gekregen. Dat alles als aanloopje naar de nieuwe delen die uitgegeven gaan worden.

Zie voor uitgaven en ISBN-nummers de boekenpagina. Via de link bovenin het menu kun je een gedeelte uit dit boek lezen. Het boek is ook op audio uitgegeven (zie audiopagina’s voor meer informatie). De Donkere Toren serie is ook besproken in de serie Uitgelicht! in Kings Things.

Eerste zin in het boek
PROLOOG

BLAINE

‘GEEF ME EEN RAADSEL OP,’ stelde Blaine voor. ‘Krijg de pest,’ zei Roland. Hij verhief zijn stem niet. ‘WÁT ZEG JE DAAR?’ Met die verbaasde uitroep kwam de stem van Grote Blaine heel dicht in de buurt van de stem van zijn onvermoede tweelingbroertje. ‘Ik zei, krijg de pest,’ zei Roland kalm, ‘maar als je dat niet snapt, Blaine, zal ik duidelijker zijn. Nee. Het antwoord is nee.’ Er kwam een heel lange tijd geen antwoord van Blaine, en toen hij uiteindelijk reageerde, was het niet met woorden. In plaats daarvan begonnen de wanden, de vloer en het plafond hun kleur en dichtheid weer te verliezen. In een tijdsbestek van tien seconden was het Baronie-rijtuig weer opgehouden te bestaan. Ze vlogen nu door de bergketen die ze aan de horizon hadden gezien. IJzergrijze pieken stormden met suïcidale snelheid op hen af, maakten vervolgens plaats voor steriele valleien waar reusachtige kevers rondkropen, als zeeschildpadden op het droge. Roland zag een beest dat eruitzag als een enorme slang plotseling uit de opening van een grot schieten. Het greep een van de kevers en sleurde hem terug in zijn hol. Roland had nog nooit van zijn leven zulke dieren of zo’n landschap gezien, en het gaf hem een gevoel alsof zijn huid van zijn vlees wilde kruipen. Blaine zou hen net zo goed naar een andere planeet gebracht kunnen hebben. ‘MISSCHIEN ZOU IK ONS HIER MOETEN LATEN ONTSPOREN’, zei Blaine.

Hoofdkarakters:

Roland – van Gilead, de laatste Scherpschutter.
Roland, wiens achternaam Deschain blijkt te zijn, is klaar met het samenstellen van zijn ka-tet, een groep nieuwe scherpschutters uit andere werelden die samen met hem aan de laatste etappe van zijn zoektocht beginnen. Roland wordt als tiener door zijn vader naar Mejis gestuurd, daar ontmoette hij Susan Delgado en werd verliefd op haar. In Mejis verijdelen Roland en zijn vrienden een complot van de plaatselijke bevolking om John Farson te helpen het Genootschap te vernietigen. Via een glazen bol, die hij in Mejis vindt, vangt Roland glimpen op van de toekomst, en besluit op grond daarvan op zoek te gaan naar de Donkere Toren. Pas vele jaren later begint Roland te begrijpen welke ernstige gevolgen de aantasting van de Donkere Toren kan hebben, niet alleen voor zijn wereld, maar voor alle werelden. En hij komt weer oog in oog te staan met Flagg, zijn echte vijand.

Eddie Dean – levensredder
Eddie is degene die bedenkt hoe ze Blaine de Mono kunnen vernietigen en daardoor net op tijd al hun levens redt. Hij is uit een andere tijd en plaats (New York) gehaald om deel te nemen aan Rolands zoektocht. In het begin is dat nog tegen zijn wil, maar nu is Rolands zoektocht ook die van Eddie geworden, en ontwikkelt hij zich als een ware scherpschutter.

Susannah – de vrouw in het gezelschap
Susanne is Eddies vrouw, en ook zij is uit een andere tijd en plaats gehaald om aan Rolands zoektocht deel te nemen. Susanna heeft echter een geheim voor haar man, waarvan alleen Roland op de hoogte is. Susannah is namelijk zwanger, en haar kind zou van Eddie kunnen zijn, maar ook van de demon die haar heeft verkracht.

Jake Chambers –
Zie voorgaande delen voor zijn ingewikkelde geschiedenis. Inmiddels is Jake volledig lid van Rolands ka-tet.

Oy – Brabbeldas
Mede dankzij de daden van Flagg is Oy een belangrijk lid van het ka-tet.

Blaine – Monorail. Kleine + Grote Blaine
Grote Blaine is absoluut knettergek. De monorail rijdt van Rolands wereld naar een andere dimensie, waar een ziekte: “kapitein Trips” (lees hiervoor De Beproeving) wordt genoemd en het grootste deel van de bevolking heeft weggevaagd. Hij is gek op raadsels. Eddie maakt hem uiteindelijk nog gekker dan hij al is, en dan kan Blaine worden vernietigd. Kleine Blaine is de verstandige, kleinere stem van Blain de monorail, een andere persoonlijkheid van zijn kunstmatige intelligentie.

Steven Deschain – Rolands oude heer
Steven, zoon van Henry de Lange stamt af van Arthur Eld zelf. Hij was rechtmatig heer van de baronie Gilead toen dat land en hijzelf ten gronde gingen. Bijzonderheden uit die duistere tijden zijn tot aan dit deel nog onduidelijk.

Cuthbert Allgood- dode scherpschutter uit Rolands jeugd
Hij was een scherpschutter die bij Roland’s Ka-tet hoorde. Hij werd vaak Bert genoemd, komt eerst naar voren als jongen in de Scherpschutter, maar krijgt in Tovenaarsglas een grotere rol. Hij maakte altijd lolletjes en doet Roland steeds denken aan de overeenkomsten tussen Curthbert en Eddie Dean als nar van het gezelschap. Toch is Cuthbert altijd betrouwbaar geweest, en kon hij elk gezicht, naam of nuance die hij zag onthouden. Cuthbert wordt ook in het gedicht Childe Roland to the Dark Tower came, genoemd.

Alain Johns- dode scherpschutter uit Rolands jeugd
Alain Johns is ook een origineel lid van Roland’s Ka-tet. Samen met Cuthbert was hij een van de eerste vrienden die Roland had. Tot in Tovenaarsglas, waarin Roland’s liefdesverhaal met Suzan wordt onthuld, heeft hij echter geen rol in het Donkere Toren verhaal.

Jamie De Curry
Ook hij hoorde in het originele Ka-tet van Roland. Hij is de beste verkenner die Roland ook gekend heeft, en trainde samen met Roland onder Cort als beginnende scherpschutter. Zijn favoriete wapens zijn pijl en boog of een kruisboog. Heel veel meer weten we niet van hem uit de boeken van King. In de comics krijgt hij echter een veel grotere rol. In de Wind door het sleutelgat, net na de dood van Roland’s moeder, wordt hij samen met Roland naar Debaria gestuurd om moorden te onderzoeken die daar zijn gepleegd.

Susan Delgado – minnares
Een jong meisje uit het dorp Hambry in de baronie Mejis. Ze wordt verliefd op Roland, ook al is ze verloofd met de burgemeester van Hambry, Hart Thorin. Ze verbreekt die belofte door Rolands minnares te worden. Uiteindelijk wordt Susan, grotendeels door haar wrede tante Cordelia Delgado, valselijk beschuldigd en door de dorpelingen op de brandstapel gezet.

Rhea – heks
Deze heks die aan de rand van Hambry woont bewaart een tijdlang een van de stukken van Maerlyns regenboog. Ondanks haar magie corrumpeert dat voorwerp haar, en zuigt al het leven uit haar. Toch heeft dat haar niet gedood. Wat de echte omstandigheden omstreeks haar dood waren is tot dit boek aan toe nog niet bekend. Na de gebeurtenissen in Hambry gebruikt ze haar tovenarij om Roland ertoe te brengen zijn eigen moeder te vermoorden. Hij ziet haar later terug, maar die gebeurtenissen zijn nog niet verteld.

Eldred Jonas – Grote Doodkistjager/revolverheld
Eldred is de leider van drie revolverhelden die Grote Doodkistjagers worden genoemd. Hij droomde er ooit van om scherpschutter te worden, maar kwam niet door de laatste test en werd, zoals iedereen die faalde, naar het westen gestuurd en verbannen uit het Genootschap. Hoewel hij uiteindelijk door Roland wordt gedood, is het interessant om te zien dat Jonas volgens zijn kameraden erover opschepte dat hij door ‘speciale deuren’ naar andere werelden was gegaan. Dat moeten ‘dunnies’ zijn geweest, maar de omstandigheden daarvan zijn tot dit boek aan toe nog niet verteld.

Sheemie
Een trage jongen uit Hambry. Hij is een vriend van Roland, Susan en de anderen, en maakt deel uit van hun ka-tet. Over zijn lot is nog niets verteld, maar hij gaat met ze mee als ze op zoek gaan naar de Donkere Toren.

John Farson
Onzichtbare, mysterieuze figuur. Hij leidt de opstand tegen het Genootschap.

Walter – Tovenaar
Alhoewel die relatie nog niet helemaal duidelijk is, lijkt Walter ook een dienaar van Flagg te zijn. In elk geval is hij dienaar van John Farson en hij kruist bijna Rolands pad in Hambry. Later zal Roland hem door de woestijn achtervolgen, en hij sterft op de berg nadat hij Roland visioenen van de toekomst heeft gegeven.

Maerlyns Regenboog
Ze zeggen dat Maerlyn  13 krachtige voorwerpen bezit, een voor elk van de 12 bewakers van de poorten en 1 voor het middelpunt van de stralen die de poorten met elkaar verbinden: namelijk de Donkere Toren. Deze voorwerpen zijn glazen bollen, waarvan de meeste blijkbaar zijn vernietigd. Door in een van die bollen te kijken krijgt Roland een visioen van de Donkere Toren en de toekomst.

Follow by Email
YouTube