Introductie tot de DT cyclus | Lees een hoofdstuk Verbanden tussen boeken
Comics | Film(s) | Diverse | FAQ’s Wallpapers | Artwork
1. Scherpschutter | 2. Teken van drie | 3. Verloren Rijk | 4. Tovenaarsglas | 5. Wolven van de Calla
6. Lied van Susannah | 7. De Donkere Toren | 8 (4/5) Wind door het Sleutelgat

bverlorenrijk_ls92 bverlorenrijk_ls98 bverlorenrijk_ls97P bverlorenrijk_ls03-98x150 bverlorenrijk_ls07 bverlorenrijk_ls12

In het kort
In Het verloren rijk ontmoeten we oude bekenden: de jongen Jake, de verloren ziel uit de Scherpschutter, en Eddie en Susannah Dean, door de scherpschutter opgeroepen in Het teken van drie. Zij vergezellen Roland van Gilead, de laatste scherpschutter, op zijn speurtocht naar de Donkere Toren. Een pad vol gevaar en tegenstand, een reis door nachtmerries en vergane glorie. Zoals de verwoeste stad Lud aan de rand van het verloren rijk… Teruggaand in de tijd heeft de scherpschutter in New York de elfjarige Jake het leven gered, maar nu is er een dubbelspoor in de tijd ontstaan dat hem en Jake gek maakt. Eddie en Susannah, ook op magische wijze uit onze moderne tijd getrokken, helpen het tweetal wanneer Jake naar Rolands wereld moet worden gehaald om te voorkomen dat Roland gek wordt. Jake is overtuigd dat de roos die hij vindt op de plaats waar hij kan overgaan naar Rolands wereld, een grote rol gaat spelen, en dat de roos moet worden beschermd. Echt compleet is het ka-tet pas als Oy de brabbeldas zich bij hen voegt. Het vijftal vindt een neergestort vliegtuig uit de tweede wereldoorlog met het lijk van David Quick erin. En ook komen ze terecht bij een antieke gecomputeriseerde monorail genaamd Blaine die hen een eind naar hun bestemming zal brengen, mits ze zijn raadsels oplossen. Het deel eindigt met een cliffhanger als ze een raadselspelletje niet van Blaine kunnen winnen….

In 1992 verscheen dit deel in een gebonden versie, maar ditmaal duurde het niet lang voor het boek ook in goedkoper formaat werd uitgegeven. In 2003 kwam de nieuwste versie uit van Het Verloren Rijk. Hierbij is de Nederlandse vertaling enigszins aangepast na het herschrijven van deel 1 (de Scherpschutter) en ook is er een nieuwe inleiding. Het verloren rijk is de derde roman van het magnum opus van Stephen King: de monumentale Donkere Toren-saga. Deze cyclus is Stephen Kings versie van de graal-legende, gesitueerd in een wereld die op een fascinerende manier anders is dan de onze en toch raadselachtig bekend aandoet. De korte samenvatting van de eerste delen is erg handig.

Zie voor uitgaven en ISBN-nummers de boekenpagina. Via de link bovenin het menu kun je een gedeelte uit dit boek lezen. Het boek is ook op audio uitgegeven (zie audiopagina’s voor meer informatie). De Donkere Toren serie is ook besproken in de serie Uitgelicht! in Kings Things.

Eerste zin in het boek
‘Het was haar derde keer met scherp… en de eerste keer dat ze moest trekken uit het holster dat Roland voor haar had gemaakt. Ze hadden genoeg scherpe patronen, Roland had er meer dan driehonderd meegenomen uit de wereld waar Eddie en Susannah Dean hun hele leven hadden geleegd tot op het moment waarop ze getrokken waren. Maar munitie in overvloed betekende niet dat het kon worden verspild: eigenlijk precies het tegenovergestelde. De goden hielden niet van verspillers. Roland had geleerd, eerst van zijn vader en daarna van Cort, zijn grootste leermeeseter, dit te geloven en hij geloofde het nog steeds. Die goden straften misschien niet onmiddelijk, maar vroeg of laat moest er boete gedaan worden… en hoe langer het duurde, hoe zwaarder het werd. En in het begin hadden ze toch geen munitie nodig gehad. Roland had langer geschoten dan de mooie, bruine vrouw in de rolstoel zou geloven. In het begin had hij haar gecorrigeerd door alleen maar te kijken hoe ze richtte en schoot (zonder kogels) op de doelen die hij had klaargezet. Ze leerde snel. Zij en Eddie leerden allebei snel. Zoals hij al had vermoed, waren ze allebei geboren scherpschutters.

Hoofdkarakters:

Roland – van Gilead, de laatste Scherpschutter.
Roland, de laatste overlevende van een kaste krijgers die de scherpschutters worden genoemd, is ook edele van Gilead, een rijk dat niet meer bestaat. Roland vormt een Ka-tet met Eddie en Susannah, en zij gaan samen met hem op zoek naar de Donkere Toren. Het Ka-tet vormt de nieuwe generatie van scherpschutters.

Eddie Dean – Ex drugsverslaafde New Yorker.
Voordat Roland hem naar deze dimensie haalde was Eddie in zijn wereld een drugsverslaafde. In eerste instantie neemt hij tegen zijn wil aan Rolands zoektocht deel, maar later wordt het ook de zoektocht van Eddie. Hij is de man van Susanna. Eddie beseft het pas veel later, maar als jongen is hij in contact geweest met Jake Chambers. Hieruit blijkt dat zij uit dezelfde dimensie komen, alhoewel niet uit dezelfde tijd. Eddie groeit langzaam uit tot een heuse scherpschutter, ondanks zijn angsten en bezwaren.

Susannah Dean- de vrouw in het gezelschap.
Ook zij is uit een andere dimensie gehaald, om deel uit te maken aan Rolands queeste. Deze donkere vrouw, zonder benen omdat zij in haar wereld onder een trein is geduwd, wordt door een onzichtbare demon verkracht als ze proberen Jake Chambers naar Rolands wereld te halen. Gekluisterd aan haar rolstoel wordt ook zij een scherpschutter.

Jake Chambers – verloren ziel
De eerste keer dat ze elkaar ontmoetten liet Roland Jake sterven. Later redde Roland de jongen voordat hij ooit was gestorven, waardoor een paradox in de tijd ontstaat die hen beiden bijna gek maakte. Met hulp van Eddie en Susannah haalt Roland de jongen naar zijn wereld terug, en elimineert hiermee de paradox. Jake maakt nu deel uit van het ka-tet, en de zoektocht naar de Toren.

Oy – Brabbeldas
Een diersoort die door zuiver toeval bij de groep terecht komt. Later in het gevecht met de Tik-Tak Man en Gasher, redt hij Jakes leven, en misschien ook dat van Roland.

Blaine – Monorail -Kleine + Grote Blaine
Grote Blaine is een krankzinnige monorailtrein die gek is op raadsels. Blaine rijdt met grote snelheid naar de vernietiging, met Roland en zijn ka-tet aan boord.
Kleine Blaine is de verstandige, kleinere stem van Blain de monorail, een andere persoonlijkheid van zijn kunstmatige intelligentie.

Richard Fannin – Tovenaar
Fanning wordt ook de Magier, tovenaar, Merlin of Maelyn genoemd. Uit zijn gesprek met de Tik-Tak Man blijkt duidelijk dat hij ook Randall Flagg is. Hij is Rolands grootste tegenstander, een wezen waarvan de kwaardaardige macht nog niet duidelijk is.

De Tik-Tak Man -afstammeling van reus David Quick
De Tik-Tak Man is Andrew Quick die blijkbaar vanuit een andere wereld is overgegaan naar die van Roland. Hij beheerste het grootste deel van de stad Lud, voordat het ka-tet zijn kant op kwam. Oy en Roland hebben hem enige schade toegebracht, en hij lijkt dood, totdat Flagg hem ontdekt. Momenteel is hij de dienaar van Flagg.

Shardik en de bewakers
Net als de Schildpad is Shardik de Beer van een van de bewakers van de poorten van de straal. De straal, of stralen, zijn banden van onzichtbare energie die de wereld, en misschien alle werelden, bij elkaar houden. In het punt waar ze vandaan komen staat de Toren. Elk van deze stralen heeft een bewaker op zijn eindpunt. In Rolands wereld zijn cybernetische bewakers geconstrueerd die hun kosmische tegenhangers vertegenwoordigen. Een van hen is Shardik, die krankzinnig wordt en door Rolands ka-tet wordt vernietigd.

Cuthbert – dode jeugdvriend van Roland
Cuthbert was ook een scherpschutter, maar er is van hem nog niet duidelijk hoe is hij is gestorven.

Alain – dode jeugdvriend van Roland
Ook Alain was een scherpschutter, maar er is van hem nog niet duidelijk hoe is hij is gestorven.

Leuke weetjes: (met dank aan Ewald voor het toesturen)
In de klas van  “de jonge Jake” wordt door de lerares wordt aangeraden om “Heer der Vliegen” te lezen (blz. 129, 2e druk 1993 Het verloren Rijk). Ditzelfde boek wordt in Harten in Atlantis door Ted Brautigan bij Bobby aanbevolen als bijzonder goed boek. Beiden (zowel Bobby als Jake) zijn nog jong als ze het boek aanbevolen krijgen. Het boek bestaat overigens echt!

Ook komt een grote beer voor in dit deel, als een wachter van de Donkere Toren. Deze gigantisch grote beer wordt Shardik genoemd (DT 3, deel: De beer en het bot, hoofdstuk 9) en lijkt afkomstig uit het gelijknamige boek “Shardik” van Richard Adams (schrijver van o.a. Waterschapsheuvel). Het boek Shardik gaat ook over een reusachtige beer die plotseling verschijnt in het leven van woudbewoners. Deze mensen zien de beer als een reïncarnatie van God en zij proberen de boodschap van Shardik te ontcijferen.

Follow by Email
YouTube